Trykt i Urban...

11. januar 2012
Urban lider nu bladdøden. Så der vil ikke blive trykt flere af mine indlæg i den.

Blogsiden fortsætter formodentlig - indtil videre. Og så vidt jeg ved - kommer der til efteråret en digital udgave af den trykte avis, som nu stopper...

...

Indlæg på min side: » ...stykker..., som er blevet trykt i Urban...


Sne, trafikkaos - og hvid jul...

12. december 2011
..."Jeg blev født midt i en snestorm. Min far måtte hente jordmoderen med traktor. Det var det eneste køretøj, der kunne kæmpe sig gennem snedriverne. Men frem kom de – min far og jordmorderen. Og til verden kom jeg – midt i en snestorm, der lukkede “hele samfundet” – derude på landet, hvor mine forældre boede, da jeg kom til verden.
Den historie kan jeg dog ikke selv huske – den har jeg fået fortalt af mine forældre…

Men der er andre vinterhistorier, som jeg husker…"...

Se indlægget på » Urban  (Side 29)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Påvirker andres sprogbrug dine holdninger?

29. juni 2011
Selvfølgelig.

Mine holdninger bliver meget kraftigt påvirket, af de ord og det sprog andre bruger.

Det påvirker ikke mine grundholdninger. Men den måde mennesker udtrykker sig på, påvirker min opfattelse af de mennesker, der udtrykker sig.

Er de pragmatiske, venlige, vrede, selvhævdende, saglige, alvorlige, overfladiske, milde, sørgmodige, bekræftelsessøgende, krigeriske, muntre, tænksomme, fordømmende, rummelige, impulsive – det viser sig altid i udtrykket.

Det handler ikke så meget om de konkrete ord – grammatikken, skrivestilen, og de mere formelle retningslinier for ordenes og sprogets betydning. Det er helhedsindtrykket af det udtrykte.

Nogle ord virker positive – brugt af nogen – men virker negative og “forkerte” – brugt af andre.

Noget kan virke påtaget, konstrueret og uærligt. Andet kan virke oprigtigt, ligetil og ærligt.

Menneskers udtryksform fortæller meget

– om de mennesker, der udtrykker sig.

Så selvfølgelig påvirker menneskers ord og sprogbrug mine holdninger og min opfattelse – af dem som mennesker.

Det er mit “filter”. Det “filter” jeg bruger til at vurdere og sortere det, mennesker giver udtryk for.

Sådan et “filter” har vi alle sammen. Et “filter”, der er skabt gennem livets erfaringer, oplevelser og møder med forskellige mennesker i forskellige sammenhænge.

Det er ikke et “retfærdigt” og objektivt “filter”. Det er tværtimod et meget personligt, subjektivt og “dømmende” “filter”. Men også et nødvendigt “filter”.

Et “filter” der beskytter os mod at blive “væltet omkuld” af de mange forskellige indtryk, meninger og udtryk, vi møder i livet og verden.

Man skal ikke efterligne hinanden, for så har hinanden ikke noget at ta pejling af, og man går forbi hinanden forklædt som hinanden.

/Piet Hein/

Se indlægget på » Urban  (Side 25)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Den håbløse forudsigeligehed...

14. februar 2011
Læste her til morgen et indlæg, med en meget levende beskrivelse af et besøg på et plejehjem.

Jeg kan dårligt blive chokeret over “tingenes tilstand”. Dem kender jeg jo. Men alligevel blev jeg ramt af en underlig form for depressiv tilstand, som jeg havde svært ved at sætte ord på. Men den gik lige i marven på mig.

Det var håbløsheden ved det genkendelige, der ramte mig. En magtesløs følelse af, at det aldrig bliver anderledes. Verden er, som den er. Det nytter ikke at blive vred, ked af det, forarget - eller noget som helst andet. Det ændrer alligevel ikke noget. Verden kører sin skæve gang - og det ændrer sig måske aldrig. Ikke i et tidsperspektiv der ligger indenfor rækkevidden af nulevendes livshorisont.

Så er det med at tage en dyb indånding - ryste håbløsheden lidt på afstand. Genfinde troen på at det giver mening at tage afstand fra verdens elendighed - troen på at det giver mening at holde fast i retten til at være menneskelig - troen på at det giver mening at tage afstand fra ligegyldighedens selvbeskyttende overlevelsesmekanisme - selvom det måske bare er en naiv illusion, der kommer 100% til kort overfor “verdens skæve gang”.

Se indlægget på » Urban  (Side 29)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


"Identitetstyve" - og chefer undercover...

10. februar 2011
På DR1 har de en serie om chefer, der går undercover på deres egen virksomhed. Forklædt som praktikanter i arbejdsprøvning. Jeg er dumpet ind i programmet et par gange lige før nyhederne.

Det fik mig til at tænke på børn, der tager bind for øjene - og leger blind.

For det er jo det, det er. At lege noget man ikke er - i illusionen om - at man dermed ved, hvad det vil sige at være en anden.

Der er forskel på at lege blind - og være blind.

Der er også forskel på at være forklædt praktikant en dag på en arbejdsplads - og så have det som sit liv og sin hverdag.

Det er lidt arrogant - og frækt - at luske sig ind i andres verdner. For at få en form for intim oplevelse, som det ellers ikke ville være muligt at få.

For selvfølgelig vil mennesker opføre sig anderledes overfor chefen, når de ved, at det er ham/hende - end hvis de tror, det er en anden. Og den grænse har mennesker vel også lov at ha’?

Det vidner om mangel på god kommunikation og respekt for sine medarbejdere - at ville luske sig til en forståelse af medarbejdernes hverdag, som de i stedet kunne ha’ spurgt direkte om…

For det kan voksne mennesker, der respekterer hinanden. Tale sammen om hvordan hverdagen er - og fungerer…

Der er noget barnagtigt over denne serie. Der udstilles et behov for at skabe et spændingsmættet drama ud af banal social omgang mellem mennesker.

(Hvor er det dejligt med alle disse tumpede reality programmer, med voksne mennesker der flipper rundt og leger børnehave - så der er noget råstof til en god gang forargelse - og et godt grin.)

Se indlægget på » Urban  (Side 29)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Hele verden fra forstanden...

24. januar 2011
Hvad sker der dog for menneskene i dette forvirrede samfund?

Hemmelige koder til udvælgelse af hvis liv, der skal have en chance i tilfælde af hjertestop?

A og B mennesker i køen for liv og helbredelse?

Et folketing der har brugt det meste af denne samlingsperiode til at føre valgkamp – i et forsøg på at overbevise befolkningen om – at hvis de får magten i den næste periode – så vil de bruge tiden på noget andet?

Unge mennesker der skyder hinanden ned i gaderne?

Mennesker behandler jo livet og livstiden, som var det en tallerken, der kan smides på gulvet og slåes i stykker – hvis ikke den falder i god smag…

Men livet og menneskers livstid er jo ikke hverken en tallerken – eller en anden brugsgenstand. Hverken ens eget liv og livstid – eller andre menneskers…

”…uret tikker – hjertet banker - hele verden fra forstanden – gør dog noget – løb for livet – brug dog tiden – elsk hinanden – gør dog noget…”

/TV-2: ”Hele verden fra forstanden”/

Se indlægget på » Urban  (Side 25)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Efterlønsdebatten bør handle om arbejdsmiljø...

17. januar 2011
Bølgerne går højt i efterlønsdebatten. Er det rimeligt at samfundet skal betale i dyre domme, for at sunde og raske mennesker skal have en forlænget 3. alder udenfor arbejdsmarkedet? Nej, det kan der jo være noget om. For det er en dyr ordning for samfundet.

Men der er en gruppe mennesker i samfundet, som reelt har meget nedslidende jobs – og er mere ”brugte”, når de runder de 60 end andre. Og i de tilfælde er det meget reelt, at der kan ske en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Så har vi førtidspension. Det er en anden mulighed. Men kender man en lille smule til systemverdenen, så er det meget bureaukratisk og næsten umuligt at få en førtidspension. Det betyder årelange arbejdsprøvninger, hvor alle funktionsrester skal evalueres, for at se om der skulle være en lille rest af arbejdsevne nogle få timer om ugen, som mennesker så kan udleve i nogle kunstfærdige ordninger, der også koster samfundet mange penge at administrere.

Måske er det på tide at se på arbejdsmiljøerne indenfor de brancheområder, hvor tidlig nedslidning er et problem. For det optimale må jo være, at mennesker er i stand til at holde til et langt arbejdsliv, uanset hvilket job de har.

Gode arbejdsmiljøer, hvor de nedslidende faktorer reduceres, vil fjerne behovet for både efterløn og førtidspension.

Se indlægget på » Urban  (Side 25)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Den der lever skjult - lever godt...

25. oktober 2010
Med udviklingen indenfor digital kommunikation, netværker og registrering – er der kommet nogle fantastisk gode demokratiske muligheder for videndeling, meningsudveksling og netværksdannelse på kryds og tværs af formelle strukturer. Men der er også kommet nogle dilemmaer mellem den private sfæres behov for anonymitet og brugen af den offentlige sfæres eksponering.

Hvor anonym og privat er brugen af digital kommunikation? I princippet er alt hvad, der lægges ud på digitale netværker offentligt tilgængelige. Ikke for alle – men intet er så sikkert, at det ikke kan hakkes af nogen – hvis det er interessant nok. På vores egne hjemmesider og blogs – kan vi selv vælge grænsen mellem det private og det offentlige – ved at tænke os om.

De sociale digitale netværker har vist sig at være en verden af frihed med slagside. Det giver godt råderum for blandt andet pædofile, at kunne blande sig på chatsider for børn. Der er også eksempler på mobning og chikane på Facebook og YouTube – hvor eksponeringen er stor.

Offentlige systemers registreringer – kan bruges til meget – både positivt og negativt. For noget tid siden var der debat om, hvorvidt der skulle laves en central registrering af mennesker med udviklingshæmning. Registreringer kan både bruges til at stemple og sætte mennesker i bås – men kan også bruges til at opnå viden, der er til fordel for de registrerede.

Vi kan ikke helt fremtidssikre os mod negativ anvendelse af offentlige registreringer. Datatilsynet fører løbende kontrol med datasikkerheden og anvendelse af registrerede persondata. Men der sker fejl, ”smuttere” og misbrug – så oplysninger, der er beskyttede, bliver offentlig tilgængelige. En politisk beslutning, kan også ændre på anvendelsesmulighederne af persondata.

Overskriften på anvendelsen af det fagre nye kommunikationssamfund bliver let – pas på – alt kan bruges imod dig. Men det er der ikke noget nyt i. Det har det altid kunnet. Det nye består i de eksponeringsmuligheder, der er ved det digitale kommunikationssamfund. En lille ”dumhed” kan hurtigt blive stor – fordi den bliver spredt hurtigt og bredt – og sætter sig spor i den digitale verden, og kan spores tilbage til afsenderen.

Vores grænser mellem det private og det offentlige bliver kraftig udfordret med det digitale kommunikationssamfunds muligheder og faldgruber. Meget er uden for rækkevidden af vores muligheder for kontrol. Men vi kan lære at tænke os om…

Se indlægget på » Urban  (Side 38)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Tro med boomerangeffekt...

16. august 2010
Det interessante ved tro er, at den får den sandhedsværdi, man tror den har. Der er meget selvopfyldende profeti forbundet med tro.

Alle tror på noget. Tro er nødvendigvis ikke tro i religiøs forstand. Tro kan også være tro på statistik, tro på logiske forklaringer på alt, tro på det gode i mennesker, og tro på en mening med livet, og de ting man laver. At være modstander af tro, er også en tro.

Jeg hører til dem, der er åben men skeptisk over for det alternative. I mine yngre dage lærte jeg en del om astrologi.

På et tidspunkt gik jeg på kursus for at lære at lægge horoskoper. Noget af det mest interessante var, hvor meget sandhedsværdi nogle af kursusdeltagerne lagde i det astrologiske.

Nogen bruger tro til at “spidde” andre, og retfærdiggøre sig selv.

På holdet var der en ung dame, der kom for at få noget skyts til sin personlige kamp mod en ven, der var vædder. Hun havde meget at udsætte på væddere. De var aggressive og ufølsomme. Selv var hun fisk. De meget følsomme og rare.

En del af undervisningen bestod i en mere præcis beregning af kursisternes egne horoskoper. Fisk og vædder ligger ved siden af hinanden i den astrologiske tidsregning, og ved en præcis beregning af den unge dames fødselstidspunkt, var hun ikke længere fisk - men vædder. Noget der i sig selv bare er interessant og harmløst - medmindre man har lagt hele sin selvforståelse i at være modstander af det, man selv er. Hun fik det meget dårligt - og var meget slået ud.

Jeg syntes, det var meget underholdende. For man bliver jo ikke et andet menneske – bare fordi ens horoskop er anderledes end man troede.

Tro kan være meget slagkraftig, når den får boomerangeffekt.

Se indlægget på » Urban  (Side 26)

» Læs hele indlægget på ...stykker...


Slut på side...

» Til toppen...